Salgs- og Leveringsbetingelser

Beskrivelse af gods og adgangsforhold:

Det er vigtigt at opgaven beskrives så præcist som muligt. Nogle gange kræver en opgave specielt udstyr eller forberedelse. Det er derfor vigtigt at så mange nødvendige detaljer kommer med i beskrivelsen.

Korrekt mål på gods er vigtigt. 1 pll betragtes som udgangspunkt som værende en Europa palle, med dimensionerne 80 x 120 x 180 (bredde x længde x højde). Vægt skal angives. Specielle adgangsforhold skal beskrives. Eksempler, dårligt køre underlag/ godset skal trækkes 50 meter ind til leveringsstedet/ smal trappe mm.

Således så vi kan afsætte den nødvendige tid til at kunne udføre opgaven.

Afdækning/ forberedelse:

Du bedes sørge for nødvendig afdækning, så konstruktioner – herunder gulv og andet ikke lider overlast under transporten. Samt sørge for, at der er fremkommeligt og ryddet. NEK Logistik kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af mangelfuld afdækning. Dette forhold gøres ikke gældende, såfremt kunden forinden har bedt NEK Logistik om at forestå for nødvendig afdækning.

Er opgaven igangsat, mister ordregiver/ kunde sin fortrydelsesret, uanset om vedkomne er forbruger. Varer som sættes ifølge aftale, er altid på kundens ansvar. Kunden skal altid sørge for, at varen er transportegnet. Indvendige del(e) skal kunne holde til transporten – herunder påvirkninger ved normal af- og pålæsning.

Flytninger:

Ved flytning uden nedpakning forventer vi, at alt er pakket og parat. Alt der kan komme i flyttekasser, bedes pakket heri. Pak dem gerne så i selv kan løfte dem, 15-20 kg. Ensartede større poser accepteres også. Har du/I ekstra sarte møbler/ting, bedes disse emballeres på forhånd. Vi har tæpper/pap på bilerne men det skader aldrig at være forberedt.

NEK Logistik kan også forestå for nedpakning. Denne service skal aftales inden bestilling af flytteopgave.

All risk-forsikring:

Der er mulighed for at tegne en all-risk forsikring igennem os på de af forsikringselskabet oplyste vilkår. Denne skal være tegnet senest, inden arbejdets påbegyndelse.

Betalingsbetingelser:

Netto kontant, med mindre andet er angivet.

Der kan opkræves forudbetaling ved større opgaver/ internationale transporter samt nye kunder.

Generelt:

Alle opgaver udføres i.h.t. Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33/75/80 pr. kg, og der er dækning op til 200.000 EUR. Der er begrænset ansvar ved særlig værdifulde genstande. Vareejer opfordres til at tegne en vareforsikring som dækker den fulde værdi (All-risk). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle krav som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.